Hotel Ar-Riyadh
Jl. Kh. Dewantara Kuala Tungkal Telp(0742) 21329